Domenii - Green Business Management

raportare-mediu.ro

Consultanta in vederea implementarii sistemelor de management

raportare-mediu

Consultanta in vederea implementarii sistemelor de management


Companiile aleg pentru cresterea cifrei de afacere, eficienta si performanta, certificarea pe baza standardelor internationale.

In functie de activitatea desfasurata, se poate opta pentru sisteme care aduc plus valoare companiei dumneavoastra.


  • Sisteme de management al calitatii, ISO 9001
  • Sisteme de management de mediu, ISO 14001
  • Sistemele de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, referential OHSAS 18001
  • Sistemele de management al securitatii informatiei, ISO/IEC 27001
  • Sisteme de management al calitatii pentru Dispozitive medicale, EN ISO 13485
  • Sistemele de management al sigurantei alimentelor, ISO 22000
  • Sistemele de management al energiei, ISO 50001
  • Sistemele de management al service-ului IT, ISO 20000-1 ISO 22000 - Sisteme de management al sigurantei alimentelor-Cerinte pentru orice organizatie din lantul alimentar

Let's green your business !